Poznajmy się

mgr Oliwia Ćwiklińska

Absolwentka psychologii (specjalność społeczna) na Uniwersytecie Szczecińskim. Praktyki z dziećmi rozpoczęła już w liceum na wolontariacie w świetlicach środowiskowych, a w trakcie studiów w przedszkolach integracyjnych pod okiem interdyscyplinarnych specjalistów. Terapeutka TUS I i II stopnia (trening umiejętności społecznych) oraz TZA (trening zastępowania agresji). Prowadzi również szkolenia z ww terapii. Ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży, jest w trakcie Rocznej Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej w specjalności dzieci i młodzieży oraz w trakcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. Pracuje obecnie również w przedszkolu integracyjnym oraz szkole podstawowej spełniając rolę psychologa.

Poznajmy się

mgr Maja Błażkiewicz

Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) i pedagogiki ogólnoakademickiej (opiekuńczo-resocjalizacyjnej) na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży oraz jest trenerem umiejętności społecznych. Jest w trakcie szkolenie z prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej. Posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do pracy w poradniach specjalistycznych i placówkach oświaty. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi zdobyła w przedszkolu niepublicznym oraz w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – dzięki pracy z dziećmi w grupach różnorodnych pod względem wieku, środowiska oraz potrzeb, posiada szeroki zakres wiedzy o funkcjonowaniu, rozwoju oraz możliwościach dzieci. Aktualnie, jest psychologiem i członkiem zespołu specjalistycznego w Przedszkolach Publicznych Nr 4, nr 30 i nr 72 w Szczecinie. Pracuje w gabinecie prywatnym, w którym prowadzi terapię psychologiczną dzieci od 3 roku życia. Stale się rozwija w obszarze pracy z dziećmi. Najlepiej odnajduje się w pracy z trudnościami relacyjnymi, emocjonalnymi, adaptacyjnymi i tymi, które są związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, w rodzinie i innych środowiskach dziecka. 

Nie zwlekaj aż zdrowie psychiczne twoich dzieci samo się naprawi!

Skontaktuj się z nami i pozwól pomóc sobie oraz Twojemu dziecku.