Oferta

Sprawdź w czym pomagamy

W naszym gabinecie psychologicznym specjalizujemy się w udzielaniu pomocy dzieciom dotkniętym różnymi problemami i zaburzeniami.

Problemy emocjonalne:

1. Depresja dziecięca – Oferujemy wsparcie dla dzieci doświadczających objawów depresji, pomagając im zrozumieć i radzić sobie z emocjami.

2. Zaburzenia lękowe – Specjalizujemy się w terapii dzieci charakteryzujących się nadmiernym poziomem lęku oraz trudnościami w codziennym funkcjonowaniu z powodu uczucia stałego napięcia i niepokoju.

3. Trudności w regulacji emocji – Pomagamy dzieciom w kontroli nieprzyjemnych stanów afektywnych oraz rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z emocjami.

4. Niskie poczucie własnej wartości – Pracujemy nad budowaniem pewności siebie i pozytywnego postrzegania siebie.

Problemy zachowania:

1. Agresywne zachowanie – Terapia skupia się na zrozumieniu i kontrolowaniu agresywnych reakcji, wspierając rozwój zdrowych i oczekiwanych według norm zachowań.

2. Trudności w koncentracji i impulsywność, nadpobudliwość ruchowa – (ADHD) – Dostarczamy narzędzi i strategii dla dzieci z ADHD, wspomagając ich koncentrację i samokontrolę.

3. Trudności w przestrzeganiu zasad społecznych – Wspieramy dzieci w zrozumieniu norm społecznych i dostosowywaniu się do nich.

4. Trudności w radzeniu sobie ze złością – Kierujemy terapię na naukę skutecznych strategii radzenia sobie ze złością i frustracją.

Trudności rozwojowe:

1. Spektrum Autyzmu (ASD) – Specjalizujemy się w terapii dzieci z ASD, dostosowując podejście do ich indywidualnych potrzeb.

2. Trudności w nauce – Oferujemy wsparcie dla dzieci z dysleksją, dyskalkulią i innymi specyficznymi trudnościami w nauce.

3. Opóźnienie mowy i komunikacji – Pracujemy nad rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci.

4. Trudności adaptacyjne społeczne i emocjonalne – Pomagamy dzieciom w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z rozwojem społecznym i emocjonalnym.

Trauma i stres

1. Zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD) – Oferujemy terapię dla dzieci doświadczających PTSD, pomagając im w procesie zdrowienia.

2. Trauma związana z przemocą domową – Udzielamy wsparcia dzieciom przeżywającym traumę związaną z przemocą w rodzinie w formie terapii lub interwencji kryzysowej. 

3. Trudności w radzeniu sobie z doświadczeniami życiowymi – Terapia koncentruje się na pomocy dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami życiowymi.

Problemy szkolne:

1. Trudności w uczeniu się – Oferujemy wsparcie w pokonywaniu trudności z czytaniem, pisaniem, matematyką i innymi obszarami nauki.

2. Trudności w koncentracji i utrzymaniu uwagi – Pomagamy dzieciom w rozwijaniu umiejętności koncentracji i utrzymania uwagi.

3. Problemy adaptacyjne w szkole – Wspieramy dzieci w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z przystosowaniem do środowiska szkolnego.

4. Trudności w relacjach – Terapia skierowana jest na rozwijanie zdrowych relacji z nauczycielami i rówieśnikami.

Problemy rodzinne:

1. Konflikty rodzinne – Pomagamy rodzinom w radzeniu sobie z konfliktami, wspierając umiejętności budowania zdrowych relacji.

2. Trudności w komunikacji – Terapia skupia się na poprawie komunikacji w rodzinie oraz rozwiązywaniu sporów. 

3. Problemy związane z rozwodem – Oferujemy wsparcie dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z rozwodem rodziców i adaptacji do nowej sytuacji rodzinnej. 

4. Wsparcie w okresach zmian – Udzielamy wsparcia dzieciom w trudnych momentach, takich jak np. narodziny rodzeństwa czy przeprowadzka.

Copyright © 2024 Oko na dziecko. Realizacja GrupaLucrum