Cennik

Wizyta Pierwsza Konsultacja (60 min)

190 zł

Pierwsza konsultacja psychologiczna obejmuje wywiad psychologiczny z opiekunem dziecka, w którym omawia się obecne trudności oraz potrzeby rodziny. Psycholog będzie zadawać pytania dotyczące funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym; stylu wychowania oraz historii rodziny. Celem jest lepsze zrozumienie sytuacji, perspektywy oraz oczekiwań rodzica, co pozwoli opracować przyszły plan terapeutyczny lub zalecenia do realizacji w domu. Pierwsza konsultacja może również odbyć się w formie wywiadu psychologicznego, obserwacji oraz oceny umiejętności dziecka. W potrzebie diagnozy dziecka, podczas pierwszej konsultacji przedstawimy również możliwości oraz zalecenia dotyczące dalszej diagnostyki dziecka.

Trening umiejętności społecznych indywidualny (50 min)

140 zł

Trening umiejętności społecznych to program mający na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych u dziecka. W trakcie treningu uczestnicy zdobywają umiejętności rozpoznawania emocji, budowania relacji, radzenia sobie w sytuacjach społecznych oraz rozwijają kompetencje komunikacyjne. Ćwiczenia praktyczne, role-playing i analiza sytuacji społecznych pomagają jednostce zwiększyć pewność siebie i skuteczność w relacjach z innymi.

Terapia psychologiczna (50 min)

170 zł

Terapia psychologiczna odbywa się już z dzieckiem, po odbytym wywiadzie psychologicznym z rodzicami. Psycholog będzie koncentrować się na budowaniu zaufania, tworzeniu bezpiecznej przestrzeni i zrozumieniu perspektywy dziecka. Wykorzystuje się różne techniki terapeutyczne takie jak gry, rysowanie, bajkoterapia czy rozmowa, aby pomóc dziecku wyrazić emocje i zidentyfikować jego trudności. Celem jest stopniowe zrozumienie problemów oraz wspieranie rozwoju zdrowych mechanizmów radzenia sobie.

Trening zastępowania agresji indywidualny (50 min)

140 zł

Trening zastępowania agresji to terapia podczas której dziecko uczy się identyfikować, kontrolować i zastępować destrukcyjne zachowania agresywne bardziej pozytywnymi i skutecznymi reakcjami. W ramach tego treningu, uczestnik może rozwijać umiejętności radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych przed agresją oraz stosowania technik relaksacyjnych. Dodatkowo, obejmuje naukę komunikacji interpersonalnej, aby zminimalizować konflikty i efektywnie wyrażać potrzeby czy frustracje. Celem jest budowanie alternatywnych, pozytywnych strategii reagowania na sytuacje stresujące.

Diagnoza autyzmu: Badanie ADOS-2

700 zł

ADOS-2 to standardowe narzędzie diagnostyczne wykorzystywane do oceny zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu u dzieci oraz dorosłych. Składa się z zestawu strukturalnych zadań i obserwacji, które pozwalają na dokładną analizę interakcji społecznych, komunikacji i zachowań powiązanych z autyzmem. Badanie ADOS-2 jest jednym z najbardziej wiarygodnych sposobów identyfikacji cech związanych z autyzmem oraz umożliwia precyzyjną diagnozę. Badanie ADOS-2 w naszym gabinecie przeprowadzane jest przez dwie wykwalifikowane i certyfikowane diagnostki. Cena obejmuje wywiad, badanie, raport oraz konsultację omawiającą wyniki.

round-pattern6
FAQ

pytania i odpowiedzi

Jak zapisać się na wizytę do psychologa?

W celu umówienia się na wizytę do psychologa/psychoterapeuty należy skorzystać z dostępnego formularza lub prosimy o kontakt telefoniczny 534-982-111 lub 669 985 766.

Ile trwa wizyta u psychologa/psychoterapeuty?

Pierwsza konsultacja psychologiczna wraz z wywiadem trwa 60 minut. Sesja indywidualnej terapii psychologicznej trwa 50 minut.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Przygotowując się do wizyty, zaleca się zebranie wszelkich ocen i opinii wystawionych przez specjalistów z którymi Twoje dziecko współpracowało (opinia od nauczyciela, diagnoza integracji sensorycznej, przeszłe terapie psychologiczne, istotne informacje od lekarzy itp.). Proponujemy żeby pierwsza konsultacja odbyła się bez obecności dziecka. Przemyśl, jakie konkretne obawy lub pytania chcesz przedstawić psychologowi dziecięcemu na podstawie Twoich obserwacji. Perspektywa rodzica jest dla nas bardzo ważna. Każda informacja dotycząca dziecka pomoże psychologowi lepiej zrozumieć kontekst sytuacji i dostarczyć bardziej skuteczną pomoc.

Czy to prawda, że psycholog jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko co mówi pacjent?

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa. Może on zostać zwolniony z tajemnicy zawodowej tylko w sytuacjach, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. Przykłady to planowane działania samobójcze, przemoc domowa lub inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Jesteśmy zobowiązany do udzielenia informacji na żądanie sądu lub organów ścigania w określonych sytuacjach prawnych, np. w przypadku przestępstw. W większości przypadków tajemnica zawodowa psychologa jest ściśle respektowana i chroniona.

Czym różni się psycholog od psychiatry?

Psycholog nie jest lekarzem i nie ma uprawnień do przepisywania leków, ani do wystawiania zwolnienia lekarskiego. Tylko lekarz może wystawić receptę na leki czy wypisać druk L4. Wykorzystanie farmakologii jako wsparcia zdrowia psychicznego jest możliwe tylko we współpracy z lekarzem rodzinnym lub psychiatrą.

Potrzebuję wykonać diagnozę psychologiczną mojemu dziecku, czy muszę się jakoś przygotować?

Przemyśl, jakie konkretne cele chcesz osiągnąć i zbierz również wszystkie istotne informacje na temat dziecka, takie jak historię rozwoju, ewentualne problemy, a także, jeśli posiadasz, wyniki wcześniejszych diagnoz. To pomoże w efektywnym i kompleksowym zrozumieniu sytuacji oraz ułatwi proces diagnostyczny. Jako psycholodzy mamy dostęp do odpowiednich, wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych, które pozwolą nam ocenić umiejętności i funkcjonowanie dziecka. Po otrzymanej diagnozie, przedstawimy procedury i kierunki wsparcia Twojego dziecka.

Jak przebiega procedura wystawiania opinii?

psychologa w sprawie dziecka zazwyczaj obejmuje kilka kroków: Psycholog przeprowadzi wywiad z rodzicami lub opiekunami, a także z dzieckiem. Dodatkowo, może obserwować zachowania i interakcje dziecka w trakcie sesji. W niektórych przypadkach stosujemy testy psychologiczne lub narzędzia diagnostyczne, aby uzyskać bardziej obiektywne dane dotyczące funkcjonowania dziecka. Na podstawie zebranych informacji analizuje się dane i wyciąga wnioski dotyczące funkcjonowania psychospołecznego dziecka. Na koniec procesu, przygotowujemy opinię, w której przedstawiamy swoje spostrzeżenia, diagnozę (jeśli to możliwe) oraz rekomendacje dotyczące ewentualnej terapii czy dalszego wsparcia.

Copyright © 2024 Oko na dziecko. Realizacja GrupaLucrum